Ako začať so Cypress.io (SK)

Cypress je nástrojom na testovanie webových aplikácii, ktorý neustále rastie na popularite. Je veľmi jednoduchý na použitie, čo znamená, že človek vie svoj prvý test napísať pomerne rýchlo. Na tomto workshope Ti chcem dať pevné základy. A to najmä preto, aby Tvoje testy neboli napísané iba rýchlo, ale aj kvalitne a stabilne. Pozrieme sa na niektoré kľúčové koncepty ako sú reťazenie a automatické čakanie. Tie využijeme na to, aby sme napísali stabilný test aj v prípade, že stabilná nie je ani aplikácia, ktorú testujeme. Kurz je určený pre všetkých testerov a developerov, ktorí sa chcú naućiť Cypress používať a prakticky ho využiť vo svojom zamestnaní. Počas workshopu budeme robiť praktické cvičenia a neostaneme teda len pri teórii, ale vyskúšame si aj prax.

Cena / Price : 2.050 CZK / 85 EUR
Místo konání / Venue: Artin, Purkyňova 670/142, Brno

Who is the target of this talk?

Filip Hric