Utilization of test design in cross-functional teams (SK)

Veľká časť testerov je dnes už súčasťou cross-functional kde sú zastúpené role vývojára, product ownera, testera a ďalších. Aj toto nastavenie umožňuje testerov zapojiť sa do vývojového procesu na jeho úplnom začiatku. Veľa z nás to vie, ale málo nás to naozaj robí. Preto si na workshope ukážeme ako sa má tester zapojiť do revízie biznosových a technických požiadavkov, ako identofikovať testovacie podmineky a navrhnúť testy pre rôzne testovacie úrovne. Jednoducho všetko čo by mal tester spraviť pred tým ako vývojár napíše prvý riadok kódu. Na workshop nepotrebujete žiadne pomôcky, hodia sa znalosti z ISTQB Foundation Level, ale ani to nieje podmienka.

Who is the target of this talk?

Someone interested in black-box test design techniques, review of requirements and user stories + test planning.
Daniel Poľan
Adacta Fintech

Experienced Test Engineer with a strong background in agile development, test design, test automation. After 7 years in QA, he evolved into QA Manager, currently in the insurance business for Adacta Fintech, but additionally working as a trainer for Yes4Q and executive board member of Czech and Slovak Testing Board. Daniel is promoting agile realism, leadership with an emphasis on people motivation, professional education and efficiency in the SW development. He highly admires testers, who are capable of doing the perfect verification - being able to think in the wide context, verify functional and non-functional requirements and executing various test techniques to give the best feedback possible to the developers and stakeholders.