Shortened regression using exploratory testing (CZ)

Na konci vývojové fáze každého produktu se nachází prostor pro regresní testování. Tato aktivita nemusí být mezi vývojáři atraktivní z mnoha důvodů. Například proto, že je časově náročná, práce může být repetitivní či použití stejných nebo obdobných testovacích scénářů může vést k přehlédnutí bugu. Z těchto důvodů nemusí mít regresní testování požadovaný účinek. Proto jsme se v rámci našeho produktu rozhodli vyzkoušet průzkumné testování, které jsme založili na několika hodinovém intenzivním sezení, během kterého měl každý účastník ve vybrané oblasti prozkoumat vyvíjený produkt a snažit se jej rozbít. Samotná docházka a doba strávená na tomto sezení byla dobrovolná. Během přednášky vám přiblížím, jak jsme postupovali, zda se nám daný koncept osvědčil a co nám přinesl.

Who is the target of this talk?

Someone interested in Regression testing and Test efficiency.

When is the talk happening?

The talk is happening at 09:45 in Conference Hall E2.
Check out the whole program!
David Štípský
Solarwinds

David je součástí společnosti SolarWinds, kde zastává roli Test Engineera. Jeho každodenním chlebem je realizace manuálních i automatizovaných testů. Svoji kariéru odstartoval testováním v oblasti mobilních telefonů a v současné době se zabývá testováním správy virtualizované infrastruktury. Ve volných chvílích se věnuje rozšiřování obzorů v oblasti bezpečnosti.